<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 068c1385b1e58fefee778b032c20e55cfcb1d7eb
22-06-2014

Van redacteur naar community manager

Digitale media hebben gezorgd voor een enorme verschuiving in de manier waarop mensen informatie zoeken, nieuws ontvangen en met elkaar communiceren. Daarmee is ook de rol van redacteur veranderd in die van community manager. 

Daar waar men in het verleden afhankelijk was van het informatie- en nieuwsaanbod via traditionele media, zien we dat steeds meer mensen zelf informatie en nieuws met elkaar maken en delen via digitale media en dan de laatste jaren met name via social media.

De veranderingen in het medialandschap en de rol van de marketeer.
(Marco Derksen, 2010)

Deze verschuiving gaat er ook voor zorgen dat de rol van de traditionele (content)redacteur gaat veranderen. Enerzijds kan iedereen tegenwoordig content maken waardoor content in overvloed aanwezig is. Anderzijds hebben we steeds meer te maken met interactieve media waardoor het niet alleen gaat om zenden maar ook om de dialoog. Niet voor niets dat steeds meer organisaties werken met een conversatiemanager, iemand die de regie voert over de conversaties. Content blijft belangrijk, het is vaak de basis voor conversaties. Met het toenemen van het aantal conversaties is het voor organisaties steeds moeilijker om de regie te behouden. De rol van de conversatiemanager zal gaan verschuiven van regie voeren over conversaties naar het faciliteren van de conversaties. De conversatiemanager wordt daarmee communitymanager, de persoon die conversaties faciliteert op basis van goede content en het leggen van de juiste connecties tussen medewerkers, partners en klanten. Het LBL-contentmodel kan hiervoor een geschikt raamwerk zijn.

<<<<<<< HEAD ======= >>>>>>> 068c1385b1e58fefee778b032c20e55cfcb1d7eb