22-11-2014

Merkcommunicatie voor Meeùs

Om hun Private Insurance onderdeel als een apart merk in de markt zetten, vroeg Meeùs LBL de merkcommunicatie vorm te geven voor on en offline branding. 

Meeùs heeft LBL gevraagd een doelgroepsite te ontwikkelen voor het nieuwe label Private Insurance (PI). Voorafgaand aan de (eventuele) lancering van deze website heeft Meeùs de wens om het merk Private Insurance helder neer te zetten in een corporate brochure, met een online doorvertaling.

Het resultaat: een brochure en webomgeving

Voordat er media en/of content ontwikkeld konden worden, is eerst samen met Meeùs bepaald waar PI voor staat. Wat Meeùs met dit submerk wil zijn voor klanten. En ook: welke doelstellingen heeft Meeùs voor dit submerk? Op basis van input uit meerdere gesprekken heeft LBL een contentstrategie voorgesteld waarbij persoonlijke, relevante en vertrouwenwekkende verhalen centraal staan en waarbij we zowel de adviseurs als klanten een podium geven.

De communicatie is inhoudelijk sterk en toont op een toegankelijke manier de deskundigheid van Meeùs(-adviseurs), benadrukt de persoonlijke aandacht voor klanten en maakt concreet duidelijk hoe Meeùs Private Insurance ondernemers biedt wat het voorstaat: ‘het gewone ongewoon goed doen.’  Zo zorgt PI ervoor dat welgestelden, zowel zakelijk als privé, (beter) met risico’s in het leven kunnen omgaan.

Onbezorgd genieten

De gevraagde merkbrochure stelt vooral het onbezorgd genieten van bijzonder bezit centraal stelt. De mooie en fijne zaken van het hebben van een jacht, een tweede huis of een kunstverzameling. Dat dit alles ook bijzonder verzekerd is, is vanzelfsprekend. En mocht er dan een keer toch iets zijn, dan is één telefoontje met je persoonlijke adviseur genoeg.

Behalve over bijzonder bezit verhaalt het magazine ook over ondernemerschap en economische risico’s (bijvoorbeeld van de deeleconomie), vertelt vanuit onafhankelijk experts, wetenschappers en ervaringsdeskundigen. Dit om te tonen dat adviseurs van PI zich verdiepen in de markt en de diverse branches waarin hun klanten zich bewegen; ze kunnen behalve verzekeraar ook sparringpartner en adviseur zijn voor klanten.

Persoonlijk contact

Private Insurance is een mensen-‘business’ waarin persoonlijk contact en een goede klik met je belangenbehartiger essentieel zijn. Om die reden worden de adviseurs geportretteerd (zakelijk maar toegankelijk). Zodat je als potentiële klant een goed beeld krijgt van wie zich bekommerd over jouw zaken.

Private Insurance is ook een referentie-gevoelige dienst. Oriëntatie gebeurt veel via vrienden en bekenden uit hetzelfde milieu. Om die reden is ervoor gekozen om ook klanten hun verhaal te laten doen.

De verhalen die zijn opgetekend ten behoeve van de communicatie zijn zowel in video als web- en magazine-teksten gegoten. Voor een totale beleving on en offline.

*NB. Uiteindelijk is door grote vertraging in de lancering en huisstijl-ontwikkeling van PI (vooralsnog) slechts een deel van de door LBL geproduceerde content – beeld en tekst – op de website van Meeùs Private Insurance geplaatst, de brochure is nooit geüpdatet en gedrukt, de video’s hebben nog geen final edit.