Uitlegvideo's TenneT informeren stakeholders

TenneT is een toonaangevende Europese netbeheerder (Transmission System Operator, TSO) met zijn belangrijkste activiteiten in Nederland en Duitsland. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor een betrouwbare en zekere elektriciteitsvoorziening aan de 41 miljoen eindgebruikers in de markten die de organisatie bedient. De voornaamste taak van TenneT is het verzorgen van een betrouwbare en ononderbroken levering van elektriciteit in het hoogspanningsnetwerk.

De vraag

De vraag

Het is een hele kluif om het grote aantal in- en externe stakeholders te informeren over en betrekken bij het hoe en waarom van de verschillende projecten van TenneT. Voor TenneT ligt de uitdaging voornamelijk in het delen van technische en inhoudelijke informatie met diverse stakeholders. Deze moet namelijk voor iedereen duidelijk en begrijpelijk zijn. Kort doch correct. En aantrekkelijk om te consumeren. Iemand die weinig kennis heeft van een onderwerp, moet het meteen begrijpen. Degene die al wel veel van het project weet, moet bevestigd en aangevuld worden in wat hij of zij weet. Video blijkt voor TenneT een effectief communicatiemiddel.

play
Creatie

Creatie

Steeds meer mensen stappen over op duurzame energiebronnen. Dat maakt de wereld van TenneT dynamisch. Er gebeurt veel. Wij hebben inmiddels al veel interne uitlegvideo’s gemaakt rondom belangrijke projecten van TenneT. Over veiligheid, infrastructuur en betrokkenheid. En: wat betekent het werk van TenneT voor ons, de consument? Onderdelen die in de video’s terugkeren: waarom voert TenneT dit project uit, wat gaat TenneT allemaal doen en hoe pakt TenneT dat aan?

play
Ander werk

Merkcampagne voor BonDuo: Eet slim. Blijf fit!

Online content over woon-, werk- en leefplezier: Plegt-Vos

Magazine Panda haalt wereldnatuur dichtbij