Interactieve communicatie voor Kenniscentrum Sport

Het landelijke Sportakkoord richt zich op sport zo leuk en toegankelijk mogelijk maken voor alle Nederlanders. In 2018 werd het Sportakkoord getekend. Het sportakkoord is van de Rijksoverheid, met alle partners in sport en bewegen, dus gemeenten, sportbonden, particuliere sportaanbieders, het bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Kenniscentrum Sport ondersteunde in het proces en de communicatie.
play
creatie

creatie

In het Sportakkoord staan gemaakte afspraken over een aantal thema’s. Een paar voorbeelden:

  • Overal waar mensen sporten en bewegen, moeten de voorzieningen op orde zijn. Nederlanders sporten graag op het moment dat het hen uitkomt, maar doen dat niet uitsluitend meer bij een vereniging. Dat kan ook bij particuliere sportaanbieders of ongeorganiseerd buiten in de natuur. Het sportakkoord versterkt verenigingen en andere aanbieders van sport en bewegen.
  • Kinderen bewegen steeds minder en hun motorische vaardigheid gaat achteruit. Daarom moet sporten en bewegen weer een vast onderdeel worden van het dagelijks leven van kinderen.
  • En: er wordt meer geïnvesteerd in een plezierig en veilig sportklimaat, want sport heeft een grote maatschappelijke waarde.

Al deze elementen komen terug in de video die LBL in opdracht van Kenniscentrum Sport maakte voor de lancering.

Als aparte opdracht maakte LBL voor Kenniscentrum Sport ook een corporate brochure en publieksjaarverslag inéén. Plus een interactieve pdf: ‘Dit doet Kenniscentrum Sport’.

Ander werk

DHL: van moodclips tot corporate video

Magazine en social. Méér van Staatsbosbeheer

Havenziekenhuis, communicatie met zorg en aandacht