Antwoord op vragen. In- én extern.

Conversatie en interactie met het publiek en medewerkers is een belangrijk onderdeel van de communicatiestrategie van Mediq Apotheken. Met het oog hierop krijgen medewerkers én klanten in toenemende mate zelf een rol in de communicatie-uitingen waarin het beantwoorden van vragen en delen van ervaringen centraal staan.

 

magazine

magazine

De belangrijkste doelgroep van Mediq Apotheek zijn chronisch medicijngebruikers boven de 50. Zij hebben veel vragen over hun medicijngebruik en het omgaan met hun aandoening. LBL ontwikkelde het magazineconcept ‘Elke Dag’ dat stil staat bij de onzekerheden die leven bij de klanten van Mediq Apotheek en daarmee een extra vorm van aandacht en service biedt vanuit de apotheek. Met Elke Dag wil Mediq Apotheek de meerwaarde ten opzichte van de drogist benadrukken.

Elke Dag concentreert zich op gezondheidsvragen die gesteld worden in de apotheek en op de zes meest voorkomende aandoeningen bij de klanten van Mediq Apotheek: hart- en vaatziekten, diabetes, maag- en darmklachten, incontinentie, COPD en reuma. Het is nadrukkelijk geen magazine over zelfzorg, maar concentreert zich op het chronisch medicijngebruik dat met genoemde aandoeningen gepaard gaat. Het magazine is opgezet in artikelen die op een daadwerkelijke gezondheidsvraag antwoord geven. Niet alleen Mediq Apotheek geeft antwoord, ook huisartsen en eerstelijns specialisten doen dit. Want samen met hen streeft Mediq Apotheek de beste zorg na voor haar klanten.

social intranet

social intranet

Mediq Apotheken telt 250 apotheken, verdeeld over het land. Om kennisdeling te bevorderen en de binding met de organisatie te versterken, heeft Mediq Apotheken besloten de interne communicatie met apotheekteams anders in te richten. Er is een interne ambitie geformuleerd, Samen de Beste Zorg, waarbij de focus binnen  ligt op het optimaliseren van de service en het zorgadvies in elke Mediq Apotheek. De klant staat voorop. Om apotheekteams te betrekken en van elkaar te laten leren, hebben we  een gebruiksvriendelijk en sociaal  intern platform ontwikkeld. Er wordt niet langer primair gezonden, maar gedeeld en geconverseerd binnen de interne community. Medewerkers worden gestimuleerd hun kennis, kunde en mening te delen met collega’s uit alle lagen van de organisatie. Dit nieuwe interne platform stelt de afdeling communicatie bovendien in staat op een ongedwongen manier in contact te komen met apotheekteams en hen te betrekken bij de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Ander werk

Identity magazine BIG

Bekijk case

Strategie en branding. Een wereld te winnen.

Bekijk case

Multimediale herdenking

Bekijk case