KondorWessels Projecten: communicatiestrategie, social en website

KondorWessels Projecten (KWP) ontwikkelt huisvesting. Ze pakt complexe vraagstukken aan en vereenvoudigt deze tot begrijpbare projecten. Tegenover het Centraal Station van Nijmegen staat het gebouw Metterswane, dat in 1975 door Stichting Philips Pensioenfonds is gerealiseerd. Dit gebouw wordt door KWP vervangen voor nieuwbouw. De prominente plek aan het stationsplein en de beoogde hoogstaande architectuur maken het gebouw straks tot het nieuwe gezicht van Nijmegen.

Vraag

KWP heeft LBL gevraagd om een naam, beeldmerk, huisstijl en communicatiestrategie te ontwikkelen die bekendheid genereren voor een nieuwbouwproject in hartje Nijmegen: Metterswane. En om in het verlengde hiervan middelen voor de gebieds- en vastgoedcommunicatie te ontwikkelen.

Aanpak

Wanneer de belangrijkste verbindingen met de binnenstad langs (het oude) Metterswane lopen en onderzoek aantoont dat dit gebouw bekend staat als één van de lelijkste gebouwen van de stad, hoe positioneer je dan een imposant nieuwbouwproject met hoogstaande architectuur? Een ontwerp waarin een venster komt waardoor je vanuit de stad een doorkijk hebt in het gebouw, en vanuit het gebouw een doorkijk naar de stad. Een ontwerp met meerdere bouwlagen dat de omliggende laag- en hoogbouw met elkaar gaat verbinden.

 

Communicatiestijl op basis van inzichten

In de stakeholderanalyse is er gekeken naar het sentiment van de omgeving op het huidige gebouw en nieuwbouw. In dit proces zijn de (informatie)behoeftes van de doelgroepen in kaart gebracht. Op basis van deze inzichten hebben we een communicatieplan en -planning opgesteld en de benodigde middelen geïdentificeerd. Onze creative producer en grafisch ontwerper hebben een moderne huisstijl ontwikkeld met een vriendelijke letter en uitnodigende beelden, waarmee een positief sentiment geladen gaat worden. Nijmegenaren en passanten maken binnenkort kennis met een nieuw gebouw, op een oude plek. Het Nieuwe Metterswane gaat ze welkom heten in Nijmegen.

Uitvoering

Een nieuwbouwproject zoals Metterswane heeft een lange tijdsduur: van bestemmingsplan tot oplevering duurt circa 4 jaar. Aan eerdere projecten van KWP kun je zien dat ze goed in staat is om huisvestingsvraagstukken tot een goed einde te brengen. De focus in 2019 ligt op het bewaken van een positief sentiment en een juiste informatievoorziening naar de doelgroepen, vooral richting de direct omwonenden. Mede daarom is gekozen om eerst te focussen op een nieuwe, responsive, SEO-vriendelijke en toekomstbestendige website, waar gemakkelijk nieuwe elementen aan toegevoegd kunnen worden. Zo houden we de site relevant: vanaf het bestemmingsplan tot aan de verkoop van het laatste appartement. Naast de website is een social mediastrategie ontwikkeld waarmee Het Nieuwe Metterswane zijn social gezicht zal laten zien.

"LBL heeft een mooie website voor Het Nieuwe Metterswane neergezet waarin het project goed tot z’n recht komt"
Ander werk

Content voor Jumbo maakt fans van klanten

Campagne over schuldhulpverlening voor Gemeente Nijmegen

Interactieve communicatie voor Kenniscentrum Sport