Inspiratie-uitgave voor Netwerk Mediawijsheid

In 2018 is het precies tien jaar geleden dat Netwerk Mediawijsheid werd opgericht, om alle kinderen en jongeren in Nederland in staat te stellen mediawijs te leven. In die tien jaar hebben honderden organisaties en instanties zich bij dat initiatief aangesloten en zijn mooie resultaten geboekt. Tegelijkertijd zorgen ontwikkelingen in de samenleving ervoor dat mediawijsheid een steeds belangrijker life skill is, óók voor volwassenen. De missie van Netwerk Mediawijsheid is dus nog steeds actueel; de noodzaak om te investeren in mediawijsheid is eerder groter dan kleiner geworden.

De vraag

Netwerk Mediawijsheid wil de start van een nieuw decennium markeren met een uitgave voor netwerkpartners en andere relaties. Iets inhoudelijks en inspirerends, dat zowel qua vorm als inhoud aansluit bij de identiteit en het werkterrein van Netwerk Mediawijsheid. Een magazine, is de eerste gedachte. Alleen blijkt het budget aan de krappe kant om daar iets onderscheidends van te kunnen maken. LBL stelt daarom een andersoortige uitgave voor, dat dezelfde sprankeling heeft als Netwerk Mediawijsheid zelf. Een serie podcasts over drie actuele mediawijsheid-thema’s, aan te bieden via een mooi mini-boekje dat via een augmented reality app de podcasts direct tot leven wekt, met ontmoetingen tussen wetenschappers en kunstenaars als rode draad.

De aanpak

Aan deze crossmediale uitgave – audio, video en print – ging veel inhoudelijke research vooraf. Netwerk Mediawijsheid stelde een longlist op van belangrijke onderwerpen voor de komende jaren, waaruit we samen drie prikkelende thema’s destilleerden: ‘Gamification: bepaal zelf de spelregels’, ‘(On)zichtbaar in de surveillance-maatschappij’ en ‘Artificial Intelligence als je nieuwe collega’. Die werkten wij inhoudelijk verder uit in een synopsis. Ook zochten we uit welke wetenschappers en kunstenaars een goed duo zouden vormen voor een boeiend tweegesprek over het betreffende thema. Zo kwamen we in nauwe samenspraak met Mediawijzer tot de contouren voor de podcasts en het boekje, die LBL vervolgens van a tot z heeft samengesteld.

 

De podcast over Artificial Intelligence.

De uitvoering

De benaderde wetenschappers en kunstenaars bleken net zo enthousiast over het idee van de tweegesprekken als Netwerk Mediawijsheid en wijzelf. Het leverde boeiende ontmoetingen op, waaruit LBL interessante podcasts en een fraai mini-boekje samenstelde – met mooie fotografie van een aan het thema gerelateerd werk van de betreffende kunstenaar. In combinatie met de goed werkende AR-techniek leverde dat een publicatie op die Netwerk Mediawijzer trots presenteerde op z’n eindejaarsbijeenkomst, in aanwezigheid van kunstenaar Roos Groothuizen en haar installatie ‘The Black Box Bellagio’. De verdere distributie vond begin 2019 plaats, in combinatie met de (eveneens door LBL geproduceerde) nieuwjaarskaart van Netwerk Mediawijsheid. Een inspirerende start voor het nieuwe jaar én een nieuw decennium mediawijsheid.

 

Ander werk

Complete crossmediale campagne voor Jumbo zakelijk

Content voor Jumbo maakt fans van klanten

Interactieve communicatie voor Kenniscentrum Sport