Branding, online strategie en magazine voor GGNet

GGNet behandelt en begeleidt mensen met psychiatrische aandoeningen. Voor alle vormen van ggz: van praktijkondersteuning bij de huisarts tot aan hoogspecialistische ggz. En van zelfhulp en preventie tot aan begeleid wonen en arbeidsreïntegratie. GGNet werkt samen met patiënten en hun omgeving met gerichte behandelplannen en doelstellingen stap voor stap naar herstel.

 

 

Vraag

Om in de snel veranderende en gedigitaliseerde geestelijke gezondheidszorg een volwaardig zorgverlener te zijn, wil GGNet transformeren naar een organisatie die effectief (en kostenefficiënt) kan behandelen, volgens haar herstelvisie. GGNet wil daarom de komende jaren een digitale transitie bewerkstelligen, om zo de organisatie toekomstproof en economisch gezond te maken. Daarnaast is GGNet een rebrandingstraject gestart dat resulteerde in een aangescherpte visie (‘Een wereld te winnen’), die is doorvertaald naar een nieuwe merkstrategie en visuele identiteit.

Aanpak

LBL heeft door middel van gesprekken met interne stakeholders in kaart gebracht hoe digitaal ‘minded’ er gedacht en gewerkt wordt, hoe er gecommuniceerd wordt en welke vragen er leven bij in- en externe stakeholders. Op basis hiervan hebben we een brede online strategie voor in- en externe communicatie bij GGNet neergelegd voor de komende drie jaar. De persona’s en deelprojecten in deze online strategie moeten de directie van de divisie ‘Markt’ en met name de afdeling communicatie handvatten geven om online (marketing- en communicatie-) inspanningen focus en vorm te geven en zo stapsgewijs GGNet te transformeren naar een ggz-organisatie die effectief haar rol kan vervullen in een wereld die steeds digitaler opereert.

Uitvoering

Voor enkele deelprojecten uit de online strategie heeft LBL reeds de uitvoering op zich mogen nemen. Zo hebben we voor bestaande websites de SEO geoptimaliseerd. En inhoud en vorm gegeven aan nieuwe, gebruiksvriendelijke communities op intranet, zodat medewerkers makkelijker online kennis kunnen delen en samenwerken. Voor de uitrol van de aangescherpte identiteit en nieuwe huisstijl, hebben we corporate identity magazines ontwikkeld en gemaakt, bedoeld voor alle relaties van GGNet.

GGNet magazine 2020-2021

Het magazine van 2020-2021 staat in het teken van het thema Netwerkzorg en is een speciale uitgave. Dit magazine bevat namelijk een extra laag content door middel van een augmented reality-app (AR-app). Met de app kun je door iconen in het magazine te scannen video’s, podcasts, en leesverhalen activeren. De app is gevuld met reeds bestaande en nieuwe content. Zo hebben we samen met GGNet ook een podcastserie ontwikkeld van zes afleveringen. Benieuwd geworden? De GGNet-app is gratis te downloaden via de Apple App Store en Google Play.

Ander werk

Complete crossmediale campagne voor Jumbo zakelijk

Content voor Jumbo maakt fans van klanten

Campagne over schuldhulpverlening voor Gemeente Nijmegen