Branding, online strategie en magazine voor GGNet

GGNet behandelt en begeleidt mensen met psychiatrische aandoeningen. Voor alle vormen van ggz, van praktijkondersteuning bij de huisarts tot aan hoogspecialistische ggz en van zelfhulp en preventie tot aan begeleid wonen en arbeidsreïntegratie, werkt GGNet samen met patiënten en hun omgeving met gerichte behandelplannen en doelstellingen stap voor stap naar herstel.

 

Vraag

Vraag

Om in de snel veranderende en gedigitaliseerde geestelijke gezondheidszorg een volwaardig zorgverlener te zijn, wil GGNet transformeren naar een organisatie die effectief (en kostenefficiënt) kan behandelen, volgens haar herstelvisie. GGNet wil daarom de komende jaren een digitale transitie bewerkstelligen, teneinde de organisatie toekomstproof en economisch gezond te maken. Daarnaast is GGNet een rebrandingstraject gestart dat resulteerde in een aangescherpte visie (‘Een wereld te winnen’), die is doorvertaald naar een nieuwe merkstrategie en visuele identiteit.

Aanpak

Aanpak

LBL heeft door middel van gesprekken met interne stakeholders in kaart gebracht hoe digitaal ‘minded’ er gedacht en gewerkt wordt, hoe er gecommuniceerd wordt en welke vragen er leven bij in- en externe stakeholders. Op basis hiervan hebben we een brede online strategie voor in- en externe communicatie GGNet neergelegd voor de komende 3 jaar. De persona’s en deelprojecten in deze online strategie moeten de directie Markt en met name de afdeling communicatie handvatten geven om online (marketing- en communicatie-) inspanningen focus en vorm te geven en zo stapsgewijs GGNet te transformeren naar een ggz-organisatie die effectief haar rol kan vervullen in een wereld die steeds digitaler opereert.

Uitvoering

Uitvoering

Voor enkele deelprojecten uit de online strategie heeft LBL reeds de uitvoering op zich mogen nemen. Zo hebben we voor bestaande websites de SEO geoptimaliseerd en inhoud en vorm gegeven aan nieuwe, gebruiksvriendelijke communities op intranet, zodat medewerkers makkelijker online kennis kunnen delen en samenwerken. Voor de uitrol van de aangescherpte identiteit en nieuwe huisstijl, hebben we een corporate identity magazine ontwikkeld en gemaakt, bedoeld voor alle relaties van GGNet.

Ander werk

KondorWessels Projecten: communicatiestrategie, social en website

Content voor Jumbo maakt fans van klanten

Complete crossmediale campagne voor Jumbo zakelijk