Contentpartner netbeheerder TenneT

TenneT is een Nederlands-Duitse transmissienetbeheerder. Met ruim 23.000 kilometer aan hoogspanningsverbindingen zorgt TenneT voor elektriciteitsvoorziening aan ruim 41 miljoen consumenten. LBL maakt voor TenneT verschillende animatie- en uitlegvideo’s voor zowel corporate communicatie als projectcommunicatie.

De vraag

De vraag

Het is een hele kluif om het grote aantal interne en externe stakeholders te informeren en te betrekken bij de verschillende projecten van TenneT. Voor TenneT ligt de uitdaging voornamelijk in het delen van technische en inhoudelijke informatie met diverse stakeholders. Informatie die inhoudelijk genoeg voor is voor ingewijden, laagdrempelig en aansprekend voor de gewone consument. Voor het 20-jarig jubileum van Tennet maakten we deze video:

play
Creatie

Creatie

In 2015 is het klimaatakkoord van Parijs ondertekend door 195 landen. Dit akkoord heeft als doel de opwarming van de aarde beperken tot maximaal anderhalve graad. Één onderdeel van dit akkoord is het ontwikkelen van een CO2-vrij elektriciteitssysteem, oftewel: de energietransitie. TenneT speelt hierin voor Nederland een belangrijke rol door de ontwikkeling van projecten rondom windenergie op zee: Net op Zee. LBL maakte hierover onderstaande animatievideo:

play
Ander werk

Randstad Blauw. Interne communicatie

DHL: van moodclips tot corporate video

Campagne Keerpunt arbodienstverlening